Provozní řád sauny

- Vstup do sauny je určen především zdravým osobám.

- Nechoďte do sauny s příznaky onemocnění, zejména s akutním či chronickým onemocněním a teplotou, dále při zánětech dýchacích cest, kašlem, rýmou, průjmem, bolestmi hlavy a vyčerpání.

- Vstup není dovolen bacilonosičům, osobám, které trpí kožními chorobami ekzémy, plísní. Bradavicemi a dále osobám s hnisajícími nebo krvácejícími ranami, podnapilým a špinavým osobám.

- Návštěvníci, kteří trpí srdečními a cévními onemocněními, dále dušností při astmatickém stavu, epilepsií, duševními chorobami, onemocněním ledvin, jater a dalších orgánů doporučujeme se poradit s lékařem o vhodnosti a způsobu saunování.

- Doporučujeme, aby děti po nemoci a následné rekonvalescenci nejméně dva týdny po návratu do kolektivu nenavštěvovalo zařízení sauny.

- V sauně se chovejte rozvážně, pohybujte se pomalu, spěch škodí požitku z pobytu.

- Oděv a obuv odložte v šatně, uzamkněte v přidělené skříňce, cenné věci uschovejte na recepci.

- Před saunováním cca 2 hodiny nejezte, ani nepijte alkoholické nápoje, pocení podpořte čajem, ovocnými šťávami nebo limonádou.

- Před prvním vstupem do potírny se osprchujte a umyjte mýdlem.

- Do potírny vstupujte nazí, suší, bez použití krémů, olejů, medu a bez jakékoliv obuvi a s druhým ručníkem, na který si sedněte.

- Dýchejte zde ústy, k dokonalému prohřátí volte místo i délku pobytu dle svých osobních pocitů.

- Nepřeceňujte své možnosti, vysoké teploty nepodporují pocení. Prohřátí těla se docílí při teplotě 750C, naměřeno ve výši 1 m od podlahy uprostřed místnosti. Teplota ve výši 2 m nemá přesáhnout 110°C.

- Při pocení provádějte masáž pokožky rukou nebo kartáčem.

- Po dokonalém prohřátí (cca po 15 minutách) přejděte pod vlažnou sprchu k opláchnutí potu a potom se ochlaďte pod studenou sprchou.

- Při pocitu chladu vystupte, osušte se a vraťte se do potírny se suchou osuškou.

- Proceduru teplo-chlazení opakujte dle osobních dispozic,nejvíce 3x.

- K závěrečné očistě se nejlépe hodí vlažná sprcha bez použití mýdla.

- V odpočívárně zůstaňte v klidu alespoň 1/2 hodiny a volte lehké občerstvení, odpočinek je důležitou součástí procedury.

- Cestu domů absolvujte volným krokem, aby nedošlo k dalšímu pocení.


  • Další návštěvy s cílem upevnění zdraví a získání osobní pohody volte pravidelně.

  • Těšíme se na Vás.


- Vaše připomínky zapište do Knihy připomínek uložené v recepci.

Váš ENDORFIN fitness